Usluge punjenja i dezinfekcije klime vršimo na lokacijama u Beogradu, Požarevcu i Paraćinu.

Beograd 066 8788 903   Milutina Milankovića 7v
Požarevac 012/401-687 063/659-012 27. Aprila 87
Paraćin 035/85-71863 063/659-546 Carice Milice 52